Akcja Sprzątania Świata

W odpowiedzi na zachętę burmistrza Joachima Wojtali przedstawioną na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, w gminie odbyło się wielkie porządkowanie w ramach akcji „Sprzątanie Świata”.

Do akcji  włączyli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, którzy w miniony piątek porządkowali ogólnodostępne miejsca rekreacji oraz tereny wokół siedzib jednostek. Posprzątano także trasę Nordic Walking oraz uczęszczane ścieżki rowerowe. Burmistrz wyraża nadzieję, że do akcji włączą się również mieszkańcy sołectw, na czele z sołtysami i radnymi, gdyż sprzątanie nie tylko integruje, ale również jest wyrazem odpowiedzialności za środowisko, które nas otacza. Sprzątanie w sołectwach zainicjowali już mieszkańcy Malni, którzy porządkowali swoją miejscowość w miniony piątek. „Sprzątanie Świata” jest największą akcją ekologiczną w Polsce.