Przebudowa ul. Leśnej w Gogolinie

W Gogolinie rozpoczęto przebudowę ulicy Leśnej. Już pod koniec maja br. mieszkańcy będą mogli korzystać z wygodnej i bezpiecznej drogi gminnej. Zadanie obejmuje budowę chodnika wzdłuż całego odcinka drogi, wymianę krawężników betonowych, budowę nawierzchni zjazdów na posesje, frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. Długość remontowanej drogi 294,0 mb, powierzchnia chodnika 420,0 m2, powierzchnia zjazdów do posesji 250 m2. Na całej szerokość jezdni (5,00 m) zostanie położona nawierzchnia bitumicznej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5cm. Na chodniku zostanie położona kostka betonowa. Połowa środków na przebudowę ulicy Leśnej będzie pochodzić z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa_Leśna_Gogolin_net.jpeg