Projekt "Pokolenie + Klub aktywnych seniorów w Malni"

16 kwietnia 2015r. w Kamieniu Śląskim odbyło się spotkanie podsumowujące drugą edycję projektu "Pokolenie + Klub aktywnych seniorów w Malni”.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Barbara Herok – koordynator projektu, Irena Kubiczek –  sołtys wsi Chorula, Urszula Proszowska – prezes Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie, Iwona Cimek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,  Monika Buk – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Mszę Świętą w intencji uczestników projektu w Sanktuarium Św. Jacka  odprawił ks. dziekan Hubert Sklorz. Spotkanie było okazją do podziękowania osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu, za ich życzliwość i wsparcie. Mimo zakończenia projektu, Klub aktywnych seniorów w Malni będzie działał nadal –  w co drugi czwartek.

Pokolenie plus_net.jpeg

"Pokolenie + Klub aktywnych seniorów w Malni” to projekt, zrzeszający mieszkańców Malni, Choruli i Górażdży po 60. roku życia. W ramach projektu, seniorzy brali udział w licznych, ciekawych i twórczych spotkaniach, m.in. w zajęciach artystycznych, spotkaniach z kosmetyczką, kursie pierwszej pomocy, wyjeździe do Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie na „Ostatkowe biesiadowanie na wesoło” oraz do Teatru Muzycznego w Gliwicach.  Koordynatorem projektu jest Barbara Herok – sołtys wsi Malnia.