Kalejdoskop Samorządowy 2014

Ukazał się dwunasty tom „Kalejdoskopu Samorządowego Gminy Gogolin”, który dokumentuje kolejny rok intensywnej i wielokierunkowej działalności samorządu oraz mieszkańców Gminy Gogolin.

Rok 2014 był rokiem aktywności, zwłaszcza w ramach Programu Odnowa Wsi, która w rezultacie przyniosła gminie prestiżową nagrodę w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi. Na kartach publikacji, Czytelnicy znajdą wiele ciekawych informacji, dotyczących życia kulturalnego, opieki socjalnej i zdrowotnej, bezpieczeństwa i sportu. Na niemal trzystu, bogato ilustrowanych stronach, znajdują się również informacje dotyczące działalności samorządowej, jubileuszy, otrzymanych nagród i wyróżnień oraz najważniejszych inwestycji Gminy Gogolin. Na uwagę zasługują zwłaszcza: cykl artykułów dotyczących dziesięciolecia akcesji Polski w Unii Europejskiej, sylwetki ubiegłorocznych laureatów Nagrody Honorowej Ziemi Gogolińskiej „Karolinki”, podsumowanie konkursu „Zdrowa Gmina”, a także rozdział dotyczący Programu Odnowa Wsi, a szczególnie wywiad Łukasza Malkusza z burmistrzem Joachimem Wojtalą, pn. „Sukces motywuje nas do dalszej pracy”. Tradycyjnie już w „Kalejdoskopie samorządowym” pojawiło się Silva rerum, czyli zbiór ciekawostek i krótkich artykułów na temat działalności mieszkańców. Promocja Kalejdoskopu odbyła się 8 kwietnia 2015r. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Publikacja dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie oraz w jej filiach.