Zrewitalizują aleję

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala spotkał się w Kamieniu Śląskim z Nadleśniczym Nadleśnictwa w Strzelcach Opolskich Ryszardem Milerem, Witoldem Witosza z Działu Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa w Strzelcach Opolskich, a także przedstawicielami Dyrekcji Lasów Państwowych.

Głównym tematem była kwestia przekazania przez Gminę Gogolin 25 hektarów zrekultywowanych terenów kopalni kamienia wapiennego Lasom Państwowym. Ponadto przedyskutowano temat rewitalizacji Alei Kasztanowej w Kamieniu Śląskim, która polegać będzie na usunięciu chorych drzew i gałęzi oraz uporządkowaniu terenu oraz nasadzeniu nowego drzewostanu w miejsce brakujących i usuniętych drzew. Po rekultywacji alei, wraz ze ścieżką edukacyjno-przyrodniczą między Kamieniem Śląskim, a Kamionkiem, ma ona stanowić ważny element przyrodniczy i turystyczny gminy. Ze względu na porę roku nie jest możliwa dokładna ocena stanu drzew, w związku z czym późną wiosną zaplanowano kolejne spotkanie, w którym uczestniczyć będzie również dendrolog.

drzewa_net.jpeg