Samorząd Gogolina zabiega o wiadukt

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej (30.03.), radni podjęli ważną uchwałę, która stanowi wyraz poparcia dla działań Burmistrza Gogolina mających na celu wdrożenie optymalnych rozwiązań komunikacyjnych w ramach prac remontowych na linii kolejowej E30, na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole.

Uchwała umożliwia burmistrzowi lobbowanie na rzecz realizacji takich rozwiązań, które byłyby nie tylko korzystne dla gospodarki transportowej województwa opolskiego, ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy. Chodzi głównie o budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Gogolinie, wzdłuż drogi wojewódzkiej 409.

Warto dodać, że droga wojewódzka 409 w Gogolinie została wskazana użytkownikom autostrady jako trasa zastępcza, w przypadku jej zamknięcia. W momencie wstrzymania ruchu na tej najważniejszej arterii komunikacyjnej województwa, droga 409 przejmuje cały ruch samochodowy. Ogromną przeszkodą jest wówczas zamknięty przejazd kolejowy w Gogolinie, który uniemożliwia płynność ruchu, a przede wszystkim swobodne przemieszczanie się służb ratowniczych (droga łączy m. in. szpitale powiatowe w Strzelcach Opolskich i Krapkowicach).

Podjęta uchwała umożliwia Burmistrzowi Gogolina dalsze starania w celu pozyskania poparcia Marszałka Województwa Opolskiego i członków Zarządu Województwa Opolskiego dla planowanych w Gminie Gogolin przedsięwzięć w tym zakresie.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem poniżej:

Uchwała_poparcie_kolej_1.jpeg

Uchwała_poparcie_kolej_2.jpeg