Walne zebranie OSP Kamień Śl.

OSP Kamień Śląski to w gminie jedna z najliczniejszych jednostek, która wraz z członkami wspierającymi i młodzieżą liczy 96 osób. W jednostce działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, dziesięcioosobowa orkiestra i zespół sportowy.

Podczas walnego zebrania sprawozdawczego podsumowano miniony rok i udzielono  zarządowi absolutorium. W zebraniu uczestniczył mł. bryg. Maciej Zając z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach oraz Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP RP Joachim Wojtala.

Jednostka OSP w Kamieniu Śl. posiada 2 samochody pożarnicze (lekki i średni), w minionym roku 16 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych m. in. w gaszeniu pożarów i działaniach przy wypadkach samochodowych. W ramach szkoleń strażacy zorganizowali ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora, ratownictwa technicznego, ćwiczenia z użyciem pontonu na zbiorniku wodnym i na Odrze, ćwiczenia w zakresie kierowania ruchem i komunikacji radiowej oraz działania we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zorganizowali także spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży,  pokazy strażackie i zbiórki szkoleniowe dla członków OSP i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Strażacy chętnie włączają się w działalność na rzecz mieszkańców, w minionym roku zorganizowali: Dzień Strażaka, obchody święta Św. Józefa i Św. Marcina, pomagali przy organizacji Jarmarku Odpustowego. Współpracowali także z Radą Sołecką Wsi Kamień Śl., Kamionek, LZS Kamionek i  stacją Caritas.

W minionym roku jednostka zakupiła dużą ilość sprzętu i wyposażenia m. in. wyciągarkę na samochód, kołowrót ratowniczy, urządzenie do rozprowadzania sorbentu, zestaw do segregacji poszkodowanych „Triage”, pilarkę łańcuchową, defibrylator AED, detektor, hełmy bojowe z latarkami, deskę ortopedyczną i wiele innych. W ramach prac społecznych strażacy wyremontowali suszarnię i pralnię na ubrania strażackie, pracowali przy bieżącym utrzymaniu strażnicy, boksów garażowych, samochodów i sprzętu, poprawili również wygląd elewacji strażnicy.

W 2015r. strażacy planują dalszą, aktywną działalność na rzecz mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży,  dalsze szkolenie specjalistyczne, zakup sprzętu pożarniczego m. in. średniego zestawu hydraulicznego z pompą spalinową, kompletu węży tłocznych na samochód Mercedes, ubrań bojowych i umundurowania oraz innego wyposażenia. Jeśli chodzi o prace remontowe, to w planach jest wykonanie instalacji grzewczej strażnicy i instalacji wentylacyjnej sali oraz wykonanie systemu oddymiającego garaży.

OSP Kamien_2.jpeg