Walne Zebranie w OSP Górażdże

Strażacy z Górażdży będą wspominać miniony rok jako bardzo pracowity. Zorganizowali uroczystości jubileuszowe, gruntownie wyremontowali też swoją remizę. Podczas zebrania sprawozdawczego jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.

W marcu strażacka społeczność pożegnała dh Piotra Harmansę, długoletniego prezesa jednostki. Z funkcji naczelnika zrezygnował również dh Grzegorz Kozłowski. W związku z tym nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Od kwietnia 2014r. zarząd OSP Górażdże stanowią:

  • Prezes Zarządu OSP – dh Krzysztof Klama;
  • Wiceprezes Zarządu OSP – dh Piotr Wojtalla;
  • Zastępca Wiceprezesa Zarządu OSP – dh Krzysztof Blacha;
  • Sekretarz Zarządu – dh Monika Wojtalla;
  • Skarbnik OSP – dh Adam Gaik;
  • Gospodarz – dh Paweł Zaworka;
  • Członek Zarządu – dh Marcin Sznaider.

31 maja 2014r. górażdżańska społeczność świętowała 115. rocznicę założenia jednostki, która obecnie liczy 49 członków. W jej ramach działa również kobieca drużyna pożarnicza.  W minionym roku strażacy uczestniczyli 12 razy w akcjach ratowniczych, a z środków będących do dyspozycji jednostki, zakupiono i wyremontowano sprzęt oraz dwa samochody bojowe będące w posiadaniu jednostki. Przy wsparciu finansowym  samorządu gminy wykonano najważniejsze zadania, a mianowicie gruntowny remont remizy, w tym remont dachu i świetlicy i wymianę instalacji elektrycznej. W ramach prac społecznych strażacy uporządkowali także teren przyległy do remizy  – wartość tych prac to ok. 20 000 zł.

W maju, z okazji jubileuszu strażacy zorganizowali festyn rodzinny, a ponadto: pokazy pożarnicze, pogadankę oraz dzień otwartych drzwi w remizie dla dzieci i młodzieży. Jednostka uczestniczyła także w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP i w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą.

W 2015r. OSP Górażdże planuje m.in. zakup sprzętu oraz umundurowania strażackiego, węży strażackich oraz remont łodzi. Strażacy będą nadal włączać się do organizacji przedsięwzięć realizowanych przez samorząd gminny, szczególnie na terenie sołectwa Górażdże, a w  najbliższym czasie planują  dla młodzieży organizację „palenia żuru”, a w czerwcu – festyn dla mieszkańców.