Realizują nowe, międzynarodowe projekty

Gmina Gogolin i Jablunkov planują realizację kolejnych wspólnych projektów. W Gogolinie podpisano już deklarację współpracy, która pozwoli wnioskować o środki z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia.  

Podpisana 13 marca 2015r. deklaracja dotyczy projektu, którego celem jest organizacja warsztatów artystycznych dla młodych mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej w których planuje się udział mieszkańców Gminy Gogolin oraz partnerów z Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy.

Deklarację stanowiącą zasadniczą część dokumentacji podpisali: burmistrz Joachim Wojtala, oraz starosta Jiří Hamrozi wraz z mistostarostą Stanisławem Jakusem. W spotkaniu uczestniczył również Krzysztof Długosz - zastępca burmistrza Gogolina, Bogusław Leśkiewicz - sekretarz Gminy Gogolin, Krzysztof Reinert - doradca burmistrza Gogolina oraz Arnold Joszko - naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.  Podczas spotkania uzgodniono także kalendarz projektów zaproponowanych przez stronę polską i czeską. W ramach podjętych działań planuje się m. in. realizację projektów edukacyjnych, prosenioralnych, kulturalnych oraz projektów mających na celu budowę infrastruktury. 

W ramach spotkania goście z Jablunkova zapoznali się również z funkcjonowaniem obiektów sportowych w Gogolinie. Wraz z gospodarzem gminy  wizytowali pływalnię,  kompleks boisk MKS oraz Halę Sportową im. B. i Z. Blautów. Ponadto zaprezentowano inwestycje z zakresu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego oraz wielorodzinnego.

Wnioski_Jablunkov_2.jpeg