Publiczne Gimnazjum w Gogolinie

liscie.jpeg

Publiczne  Gimnazjum  im. A. Einsteina

w     G O G O L I N I  E

ul. Szkolna 19

47-320 Gogolin

TELEFON  +48  77  46 66 191

TELEFON / FAX  +48  77 46 66 294

         DYREKTOR  :  Pan Eugeniusz Zawieja 

oficjalna strona gimnazjum         :    www.gimnazjum.gogolin.com.pl

strona projektu hydroponika    :    http://hydroponika.net.pl/kolo/

liscie.jpeg

Rok szkolny 1935/ 36 zapisał się w historii Gogolina otwarciem nowej szkoły. Oto pod lasem, przy dzisiejszej ulicy Szkolnej, dzieci otrzymały przestronny, nowoczesny budynek szkolny. Był on piętrowy, z suteryną, w której mieściło się mieszkanie, kuchnia, jadalnia i magazyny. Otrzymał, co było wówczas rzadkością, centralne ogrzewanie, które częściowo funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Ponieważ zbliżała się wojna, do której III Rzesza kroczyła z całą bezwzględnością totalitarnego, faszystowskiego państwa, budynek przygotowano tak, by mógł w razie konieczności zostać przekształcony na szpital.

Niewiele wiadomo o pierwszym okresie działalności szkoły. II wojna światowa spowodowała, że nie zachowały się dokumenty szkolne, a jedyny dokument świadczący o tym, że nauka w jej wnętrzu się odbywała to dziennik lekcyjny z roku szkolnego      1935/ 36, z którego w 1945 r. ktoś usunął pierwsze strony i wpisał nazwiska tych, którzy rozpoczęli jej powojenną historię.

Mimo to, chodząc po budynku, natrafiamy na ślady przeszłości. Obok wspomnianej części centralnego ogrzewania są nimi: wodotryski na parterze i I piętrze (niestety obecnie nieczynne, ale pisząca te słowa pamięta jeszcze, jak piła z nich wodę); stary zegar w sekretariacie gimnazjum – sterował on dzwonkami szkolnymi, a dziś czeka na hobbystę, który umiałby go przywrócić do życia; nieczynna łaźnia w suterynie – dziś magazyn; drzwi do sal lekcyjnych, które już są bardzo „zmęczone”, bo wiele pokoleń basamłyków walczy z nimi niezmiennie od blisko 60 lat; pianino – dziś spokojnie stojące w sali lekcyjnej, dając dowód wytrwałości w służbie uczniom; okna i parkiet w salach parteru i I piętra oraz posadzka w całej najstarszej części budynku, a nawet – dziś już w bardzo złym stanie – część kanalizacji i wodociągu. Nawet tynki zewnętrzne i wapienne płyty pokrywające podwórze szkolne, dziś bardzo zniszczone, pochodzą z początków działania szkoły.

Zanim w Europie umilkły działa i ludzie zaczęli uczyć się na nowo pokoju do Gogolina przybył Roman Jaszczak. Pozostawił po sobie trwały ślad w postaci prowadzonej przez siebie Kroniki. Niezwykłe to dzieło. Świadczy o dużej osobistej odwadze pierwszego powojennego kierownika (czy też, jak sam o sobie pisze „pełniącego obowiązki kierownika szkoły”). Dzięki Kronice i jej twórcy poznajemy Gogolin lat 1945 – 1948 takim, jaki był naprawdę. Szczególnie dużo informacji, co naturalne, poświęcone jest szkolnictwu.

szkola9.jpeg

 Od czasu rozpoczęcia działalności gimnazjum szkoła zmienia się. Dzisiaj prowadzimy, dzięki pomocy władz samorządowych, oddziały z:

·        dodatkową nauką języka niemieckiego jako ojczystego;

 

·        dodatkową godziną matematyki i informatyki;

 

·        dodatkową godziną języka polskiego i filozofii;

 

·        dodatkową godziną języka angielskiego;

 

·        zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego (piłka nożna dla chłopców i lekka atletyka dla dziewcząt) – wygasająco tylko jeden oddział klasy II.

 

 Wszyscy uczniowie mogą nauczyć się podstaw dwóch języków zachodnich – angielskiego i niemieckiego. Poznają kulturę, obyczaje i historię naszego regionu na zajęciach edukacji regionalnej. Mają szansę uzupełnić swoją wiedzę uczestnicząc w zajęciach kółek przedmiotowych, zajęć wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych.

Wyniki kolejnego egzaminu świadczą o tym, że coraz lepiej potrafimy pomóc uczniom zdobyć konieczne umiejętności i wiedzę, a liczne zapytania o możliwość nauki w naszym gimnazjum płynące ze środowisk spoza naszej gminy, że pozytywnie jesteśmy oceniani poza naszą gminą. Nie zawsze możemy zaprosić chętnych w nasze mury, bo pracujemy w dosyć trudnych warunkach.

Od momentu powstania wiele się zmieniło w szkolnym budynku. Powstała Izba Regionalna, w której uczniowie mają zajęcia z edukacji regionalnej. Służy ona nie tylko nam. Odwiedzają ją przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i dorośli, także spoza naszej gminy.

 

szkola8.jpeg

 

 Dzięki pomocy finansowej Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i władz samorządowych mamy od 2001 r. nowoczesną salę multimedialną języka niemieckiego. Z pieniędzy rządowych i samorządowych w 1999 r. wyposażyliśmy w nowe meble 5 sal lekcyjnych, a w kolejnych latach następne 4. Zakupione zostało nowe pianino oraz wykonano podest w sali nr 24. Nowe oblicze zyskał sekretariat szkoły.

W 2001 r. całkowicie zmieniono pokrycie dachu. Dachówkę nieodpłatnie przekazała nam Firma BRAS, a pieniądze na wymianę starej dachówki na nową przeznaczył oczywiście nasz gminny samorząd. W tym samym roku szkoła zyskała ekologiczne ogrzewanie gazowe.

Rok 2002 zapisał się w naszej historii podłączeniem budynku do kanalizacji sanitarnej oraz remontem zniszczonej przez topole kanalizacji burzowej, ale także uruchomieniem nowej pracowni internetowej.

Bardzo bogatym w inwestycje okazał się rok obecny. Zostały wymienione okna w sali gimnastycznej. Sala zyskała również nowe oświetlenie i została odmalowana. Wybudowano chodnik od strony ul. Matejki, przy której postawiono nowoczesne wiaty dla uczniów oczekujących na autobusy odwożące ich do domów. Powstała rowerownia, a od strony ul. Wyzwolenia postawione zostało podwyższone ogrodzenie, które zapobiega „ucieczkom” piłek na ulicę.

Nowe oblicze prezentuje szkolna kuchnia. Odnowiona sala nr 4 służy zarówno uczniom na zajęciach edukacyjnych, jak i zajęciom świetlicowym.

            Od momentu powstania gimnazjum może liczyć na pomoc rodziców. Dzięki ich ofiarność zakupiliśmy zestawy telewizor + odtwarzacz wideo do 5 sal lekcyjnych; radiomagnetofony; pomoce naukowe do historii, geografii i matematyki oraz program komputerowy do intensywnej nauki języka niemieckiego; odnowione zostały sale nr 15, 19 i 6. Gimnazjum wzbogaciło się o tak bardzo potrzebne przenośne nagłośnienie. Staramy się o wszechstronny rozwój naszych uczniów i dlatego w gimnazjum działają chór i zespoły wokalne oraz Szkolny Klub Europejski „Karlik” i Szkolny Klub Sportowy. Przy szkole rozwija swoją działalność Uczniowski Klub Sportowy, środowiskowa drużyna harcerska i kółko filatelistyczne.

Nawiązaliśmy współpracę z Publicznym Gimnazjum w Łodygowicach i Realschule w Betzdorf (Niemcy) . Mamy też przyjaciół w czeskim Jablonkowie.

 W pracy kierujemy się ogólnymi przesłankami sformułowanymi w wizji i misji naszego gimnazjum.

Od grudnia 2004 r. gimnazjum nosi zaszczytne imię Alberta Einsteina.

 

szkola11.jpeg

 

MISJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GOGOLINIE:

                                        DBAJĄC O ZACHOWANIE TRADYCJI

                                        REGIONALNYCH UCZYMY TOLERANCJI I

                                                      DIALOGU ORAZ DĄŻYMY DO

                                        NOWOCZESNEJ EUROPY NARODÓW.

 

 

WIZJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GOGOLINIE:

Nasze gimnazjum jest szkołą, która:

·        zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia;

·        uznaje nadrzędną rolę rodziców w wychowywaniu dzieci;

·        kształtuje umiejętności radzenia sobie w ciągle zmieniającym się świecie;

·        uczy odpowiedzialności i dokonywania właściwych wyborów;

·        dba o zachowanie tradycji regionalnych;

·        promuje zdrowie, dbałość o środowisko, zapobiega patologiom;

·        uczy tolerancji i dialogu;

·        stawia na znajomość języków obcych i technologii informatycznych;

·        zapewnia bezpieczne środowisko szkolne.