Nowy zarząd gogolińskiej ATW

Członkowie Akademii Trzeciego Wieku w Gogolinie wybrali nowy zarząd. Z nowymi władzami, z impetem wchodzą w kolejną kadencję.

Skład zarządu jedynie częściowo uległ zmianie, prezes Henryka Sadowska dalej będzie przewodzić słuchaczom, w trzeciej już kadencji. Podczas pierwszego zebrania władz ATW, które odbyło się 26 lutego br., został przedstawiony program pracy w kolejnym semestrze.   Tematem przewodnim przedsięwzięć zaplanowanych do września br. jest  „rozwijanie pasji”. Jak zwykle, w programie znalazły się stałe punkty, takie jak wycieczki rowerowe, Nordic Walking, wykłady, spotkania itp. Już w marcu słuchacze zaprosili ks. Piotra Jędrasa z wykładem o teologii Wielkiego Postu, w kwietniu gościem będzie ornitolog, w maju będzie królować poezja i muzyka… Członkowie ATW będą również uczestniczyć w przedsięwzięciach realizowanych przez  samorząd i Gminny Ośrodek Kultury, gdzie pod skrzydłami dyrektor Iwony Cimek, już szósty rok mogą rozwijać swoje pasje. W ramach ATW nadal będą działać sekcje tematyczne: sekcja turystyczno – rowerowa, którą kierują panowie: Jerzy Długosz i Seweryn Sapok, sekcja „aqua - aerobic” na czele z Barbarą Gabor, sekcja „zumba” z Ireną Łukasiewicz. Nadal będzie działała sekcja kabaretowo – teatralna, której dobrym duchem jest Stanisława Kassner. Nie może zabraknąć również energicznej ręki pani Marii Kipki, która opiekuje się sekcją Nordic Walking, dba również, aby na senioralnym stole zawsze znalazła się kawa i dobre domowe ciasto.

Zarząd Akademii Trzeciego Wieku w kadencji 2015-2017

Henryka Sadowska – prezes

Barbara Gabor – wiceprezes

Adelheid Jendrusch - sekretarz

Maria Mehlich – członek

Stanisława Kassner – członek

Maria Kipka – członek

Maria Sapok - członek

ATW_zarzad.jpeg