VII Sesja Rady Miejskiej

 

26 lutego 2015r. odbyła się dodatkowa Sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza Gogolina. W sesji uczestniczyło 15 radnych, burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik, radca prawny, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, sołtysi: Kamionka, Choruli, Zakrzowa, Dąbrówki oraz przewodnicząca Dzielnicy Gogolin - Strzebniów. Radni jednogłośnie przyjęli dwie uchwały.

  • Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W zawiązku z wyborami sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic, w części sołectw na terenie gminy zmieniły się osoby na stanowiskach sołtysów. Sołtysi pełnią również funkcję inkasentów, zachodzi więc konieczność podjęcia uchwały zawierającej aktualna listę inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym sołtysi z tytułu wykonywania obowiązków i zadań otrzymują miesięczną, zryczałtowaną dietę. W uchwale określono jej wysokość (400zł) oraz szczegółowe zasady dotyczące wypłacania diet.  Z tytułu nieobecności dietę pomniejsza się o 20% za miesiąc w którym przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych nie uczestniczyli w spotkaniu organizacyjno – informacyjnym organizowanym przez Burmistrza Gogolina.

 

sesja_net.jpeg