Wybory Przewodniczącego i Zarządu w Gogolinie-Karłubcu

 

Wybory Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Gogolin - Karłubiec oraz członków zarządu odbyły się w środę 25 lutego 2015r.

W zebraniu dzielnicy uczestniczyło 23 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze. Jedna osoba opuściła zebranie, co pomniejszyło liczbę osób do 22. Jednomyślnie Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec została ponownie Waltrauda Wicher, uzyskując 22 głosy „za”.

Zebranie dzielnicy postanowiło ustalić liczbę członków Zarządu Dzielnicy na 7 osób. Uczestnicy zgłosili 8 kandydatur. W skład Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec weszli: Irena Wnuk (22 głosy), Henryk Herok (22 głosy), Joachim Bekiesz (22 głosów), Bernard Knorr (20 głosy), Adela Dyga (19 głosów), Maria Mnich (18 głosów), Krystian Kubilas (18 głosów).