Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Obrowcu

 

We wtorek 24 lutego 2015r. mieszkańcy wsi Obrowiec wybrali sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Po raz pierwszy w historii Obrowca podczas zebrania wiejskiego doszło do tak dużego zaangażowania mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyło aż 116 osób, posiadających czynne prawo wyborcze.  Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Sebastian Kiel, członkami: Sabina Willim i Aneta Schmidt.

Na stanowisko Sołtysa wsi Obrowiec zgłoszono 4 kandydatury: Jana Szulca, Aurelię Grabeus, Patryka Blanię oraz Ewelinę Ledwoń. Sołtysem został Patryk Blania, który otrzymał 74 głosy „za”. Pozostali kandydaci zdobyli: Jan Szulc 21 głosów, Aurelia Grabeus 11 głosów, Ewelina Ledwoń 6 głosów.

Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. W wyniku tajnego głosowania nowymi członkami Rady Sołeckiej wsi Obrowiec zostali: Wioleta Obrzud (100 głosów), Sabina Blaut (98 głosów), Jan Szulc ( 95 głosów), Teresa Syta (94 głosy), Dorota Matysek (91 głosów), Nikola Kampa (90 głosów) i Maria Fox (89 głosów).