Warsztaty plastyczne

W procesie kształtowania się osobowości młodego człowieka powinna uczestniczyć w sposób pośredni biblioteka. Biblioteka jako skarbnica wiedzy, oprócz doskonalenia umiejętności daje również możliwość twórczego rozwijania kreatywności dzieci na drodze spotkania „małego artysty” i „świata” pełnej ekspresji w wyrażaniu siebie, czy też uczestniczenie w lekcjach języka angielskiego.

Praca z grupą dzieci zainteresowanych plastyką pozwala dostrzec fakt, że kontakt ze sztuką na płaszczyźnie recepcji, a przede wszystkim na płaszczyźnie samodzielnej kreacji jest naturalną potrzebą dziecka.

Działania plastyczne dzieci to chyba najważniejsza i najbardziej samodzielna forma wypowiedzi. Dziecko poprzez własny dobór form i treści eksponuje subiektywny obraz świata, który na podstawie obserwacji i doświadczeń tworzy się w jego umyśle. Prace plastyczne staja się więc nie tylko kolorową kompozycją, ale są też objawem osobowości, stosunku do otaczającego świata, w którym dziecko musi znaleźć swoje miejsce.

W okresie wakacyjnym, wolnym od zajęć, dzieci mogą czynnie uczestniczyć w życiu kulturowym biblioteki, mającym na celu ujednolicenie rozwoju twórczego najmłodszych.

„Wakacje w bibliotece” to zajęcia prowadzone przez pracownice GBP w Gogolinie oraz wolontariat, umożliwiające  wzbogacenie pogłębienie wiedzy dzieci poprzez realizację różnorodnych pomysłów. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 11 30 do 13 30.

Proponujemy uczestnikom różnorodne formy aktywności oraz czekamy na ciekawe pomysły, które możemy wspólnie realizować w ramach „Wakacji w bibliotece”. W czasie trwania zabawy odwołujemy się zarówno do informacji dziecka, jego wiedzy o świecie, jak i do emocji i przeżyć. Głównym naszym celem jest przecież sprawienie, by dziecko chętnie  przebywało w naszej bibliotece, by wszechstronnie się rozwijało, poszerzało wiedzę.

wakacje 3.jpeg

Prace plastyczne wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne

                                                    pt. „Wakacje w Bibliotece”

domi 005.jpeg

                          Zajęcia prowadzone w języku angielskim


 


Warsztaty plastyczne

 

 Warsztaty 1.jpeg

Warsztaty plastyczne pod kierunkiem Pani Barbary Jaskólskiej

 

Warsztaty 2.jpeg

 

WYSTAWA PRAC

domi 049.jpeg
domi 051.jpeg
warsztaty plastyczne.jpeg
domi 008.jpeg