Wybory Przewodniczącego i Zarządu w Gogolinie-Strzebniowie

 

W poniedziałek 23 lutego 2015r. mieszkańcy wybrali przewodniczącego oraz członków zarządu dzielnicy Gogolin - Strzebniów.

W zebraniu dzielnicy uczestniczyło 40 osób, posiadających czynne prawo wyborcze.  W tajnym głosowaniu Przewodniczącą Zarządu dzielnicy Gogolin – Strzebniów została ponownie Agnieszka Porada, uzyskując 39 głosów „za” oraz 1 glos „przeciw”.

Zebranie dzielnicy postanowiło ustalić liczbę członków Zarządu Dzielnicy na 6 osób, w skład którego weszli: Piotr Trela (39 głosów), Ewa Szczęsny (38 głosów), Anna Maciołek (34 głosy), Franciszek Holeczek (34 głosy), Maria Szatka (33 głosy) i Magdalena Jaworska – Lakota (32 głosy).