Prace nad projektem „Tworzenia sieci najciekawszych wsi”

W dniach 20-21.02.2015r. w Kamieniu Śląskim odbyło się spotkanie konsultacyjne  zespołu ekspertów w ramach projektu „Tworzenie sieci najciekawszych wsi”.

W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, dr hab. prof. nadzw. Marcin Wójcik – przedstawiciel Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak - dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz zespół ekspertów tworzony przez przedstawicieli środowisk uniwersyteckich z okręgu łódzkiego, wrocławskiego, poznańskiego, warszawskiego i krakowskiego. Na zaproszenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w pierwszym dniu szkoleniowym uczestniczył burmistrz Joachim Wojtala, przewodniczący prezydium Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

Zadaniem zespołu ekspertów będzie ocena wstępna - potencjału 50-ciu kandydujących wsi z całej Polski według opracowanej Karty Oceny Miejscowości, a następnie wydanie opinii, dotyczącej włączenia danej wsi do Sieci Najciekawszych Wsi (SNW). Z województwa opolskiego wśród kandydatów do „Sieci Najciekawszych Wsi” Polski znajduje się m.in. Kamień Śląski.

 

 

Wojewoda Ryszard Wilczyński zaprezentował koncepcję Sieci Najciekawszych Wsi. Omówiono instrukcję wypełniania Karty Oceny Miejscowości, narzędzia podstawowego w ocenie kandydujących wiosek do SNW. Na podstawie wsi Kamień Śląski zespół roboczy mógł zapoznać się z procesem oceny walorów miejscowości oraz dokonać raportu wstępnego w zakresie przypisanych zadań. Podczas spotkania zespół miał okazję na poznanie Kamienia Śląskiego podczas przejścia trasami turystycznymi wsi, którego dokonali pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie – Krzysztof  Reinert, koordynator Programu Odnowa Wsi w Gminie Gogolin oraz podinspektor Monika Buk. Zespół roboczy wstępnie zweryfikował trzy opracowane tematyczne trasy turystyczne („U św. Jacka, czyli w rodowej siedzibie Odrowążów”, „U św. Jacka, czyli leczymy ciało i duszę metoda ks. Sebastiana Kneippa”, „U św. Jacka, czyli w najpiękniejszej wsi”), które zostały wytyczone przez pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Sieć wsi – najpiękniejszych reprezentantów danego regionu lub kraju, pozwala na pokazanie specyfiki obszaru. W koncepcji Najciekawszych Wsi widziana jest formuła specjalizacji i budowy wsi tematycznej w oparciu o wiodący temat dla miejscowości. Oba te kierunki procesu budowy wsi są rekomendowane społecznościom lokalnym w ramach modelu przebiegu procesu odnowy wsi.