O planach przebudowy linii kolejowej

Przedstawiciele Gminy Gogolin uczestniczyli w spotkaniu na temat planów przebudowy odcinka linii kolejowej Opole – Kędzierzyn - Koźle. Realizacja tego zadania poprawi komunikację na tym odcinku.

W siedzibie Polskich Linii Kolejowych S.A. Oddział Opole, 16 lutego 2015r. spotkali się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Miasta Opola, Gminy Zdzieszowice oraz Gminy Gogolin, którą reprezentowali: Krzysztof Długosz - Zastępca Burmistrza Gogolina oraz Stanisław Haraf – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska. Organizatorem spotkania było PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz WYG International Polska - firma, która sporządzi dokumentację przedprojektową prac na linii kolejowej E30 na odcinku Opole – Kędzierzyn – Koźle.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządów przedstawili wnioski, które należałoby uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji przedprojektowej. Jednym z postulatów wysuniętych przez przedstawicieli Gminy Gogolin jest budowa dwupoziomowego skrzyżowania w miejscu skrzyżowania ul. Strzeleckiej i linii E30. Wnioskowano również o zachowanie jak największej ilości skrzyżowań linii kolejowej z drogami. Warto dodać, iż na terenie gminy znajduje się 10 skrzyżowań torów kolejowych z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Odrębnym postulatem przedstawionym przez przedstawicieli Gminy Gogolin jest budowa wygodnego przejścia dla pieszych i rowerzystów.  Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego poparli postulaty zgłoszone przez Gminę Gogolin.

Prace na odcinku linii kolejowej o której mowa PLK planuje zrealizować do 2018r. Szacunkowy budżet zadania wynosi 500 mln zł. Inwestycja będzie realizowana z środków UE, przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Linia kolejowa E30 to element III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę. Paneuropejskie korytarze transportowe łączą drogi kołowe, wodne oraz linie kolejowe.