Spotkanie z przedsiębiorcami

W środę 18 lutego Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wziął udział w roboczym spotkaniu przedsiębiorców z terenu powiatu krapkowickiego zrzeszonych w Opolskiej Izbie Gospodarczej.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani między innymi z możliwościami wsparcia przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej, jak też współpracy z Sądami Arbitrażowymi działającymi przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Jeden z podjętych tematów dotyczył mających się w niedługim czasie rozpocząć inwestycji drogowych na terenie gminy Gogolin i powiatu krapkowickiego. Informacji w tym zakresie udzielił biorący udział w spotkaniu Wicemarszałek Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś.  Najważniejsza inwestycja to oczywiście budowa obwodnicy Malni i Choruli, o którą samorząd Gogolina od wielu lat zabiega i aktywnie wspiera. Nie bez znaczenia jest tu wsparcie procesu budowy tej obwodnicy m.in. przez wkład finansowy Gminy Gogolin w opracowanie dokumentacji projektowej. Na ten cel z budżetu gminy przekazano już dofinansowanie w wysokości 220 tys. zł. Ważnym elementem planowanych inwestycji drogowych będzie także budowa obwodnicy Gogolina - Karłubca. Z kolei w zakresie poprawy połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4 zaplanowano między innymi przebudowę części drogi wojewódzkiej nr 423 na obszarze miejscowości Obrowiec oraz dalej w kierunku Gogolina.

Jak zapowiada Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, jeszcze przed przebudową drogi w samej miejscowości Obrowiec zostanie zbudowany kolektor ściekowy. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie już przygotowuje stosowną dokumentację projektową. Orientacyjna długość przebudowy tej drogi w okolicach tej miejscowości to ok. 3,5 km.

Spotkanie_OIG.jpeg

Foto: Tygodnik Krapkowicki