Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Dąbrówce

 

W środę 11 lutego 2015r. mieszkańcy Dąbrówki wybrali sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

W zebraniu wiejskim uczestniczyło 20 osób, posiadających czynne prawo wyborcze.  Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Rafał Korzeniec, a członkami: Weronika Janik i Antoni Lechowicz. Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 6 osób, w skład której weszli: Ewa Wiora (19 głosów), Józef Schlappa (19 głosów), Jolanta Korzeniec (18 głosów), Lucyna Szymała (18 głosów), Anna Klimek (18 głosów) i Urszula Ambrozik (17 głosów).

Na stanowisko Sołtysa wsi Dąbrówka zgłoszono dwie kandydatury: Urszulę Ambrozik i Katarzynę Ledwig. Zebranie wiejskie wybrało panią Katarzynę Ledwig, która otrzymała 12 głosów „za”.