Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kamieniu Śląskim

 

We wtorek 10 lutego 2015r. mieszkańcy Kamienia Śląskiego wybrali sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

W zebraniu wiejskim uczestniczyło 90 osób, posiadających czynne prawo wyborcze.  Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Patryk Weisser, członkami: Jolanta Kauf i Paweł Kurek.Na stanowisko Sołtysa wsi Kamień Ślaski wybrano Panią Bronisławę Sleziona, która otrzymała 79 głosów „za”.

Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. W wyniku tajnego głosowania nowymi członkami Rady Sołeckiej wsi Kamień Śląski zostali: Zbigniew Kawa (84 głosów), Józef Matuszek (81 głosów), Tomasz Sochański (74 głosów), Marcin Madziała (70 głosów), Ewa Skowronek (65 głosów), Beata Przemus (65 głosów), Norbert Broj (59 głosów).