Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kamionku

 

W poniedziałek 9 lutego 2015r. mieszkańcy Kamionka wybrali sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej.

W zebraniu wiejskim uczestniczyło 60 osób, posiadających czynne prawo wyborcze. W trakcie spotkania 5 osób opuściło spotkanie, co pomniejszyło liczbę uczestniczących do 55 osób. Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 6 osób. Wybrani zostali: Weronika Szymik (48 głosów), Krzysztof Tkocz (48 głosów), Klaudia Musiałowska (48 głosów), Grażyna Wieszołek (44 głosy), Józef Przybyła (43 głosy) i Anna Mućka (41 głosy).

Na stanowisko sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: panią Sabinę Plachetę oraz pana Jana Szendzielorza. Większością głosów, Sołtysem wsi Kamionek oraz Przewodniczącym Rady Sołeckiej została ponownie pani Sabina Placheta, otrzymując 50 głosów „za”.