Strzelcy pierwsza klasa

W styczniu br. uczniowie klasy mundurowej wojskowej Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie odbyli kilkugodzinne szkolenie strzeleckie w koszarach 10. Brygady Logistycznej w Opolu.

Uczniowie ćwiczyli jak prawdziwi żołnierze w pięcioosobowych grupach szkoleniowych, a osiągnięcia były oceniane zgodnie z wojskowymi normami szkoleniowymi. W programie znalazły się  zajęcia z topografii, czyli posługiwanie się busolą i mapą, wyznaczanie azymutu oraz zajęcia z bronią.  Uczniowie nie tylko składali i rozkładali  karabin  5,56 mm ksz Beryl, ale również uczestniczyli w zajęciach strzeleckich. Strzelanie odbyło się z wykorzystaniem broni pneumatycznej i trenażerów CYKLOP i UMAREX. Pod okiem instruktorów uczyli się przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej, zgrywania przyrządów celowniczych, panowania  nad oddechem i emocjami, których nie brakowało. Prowadzący strzelanie, po sprawdzeniu tarcz, ocenili wyniki jako dobre i bardzo dobre. Okazało się, że wśród uczniów gogolińskiego liceum są znakomici strzelcy. Najlepsi  będą reprezentować szkołę podczas najbliższych zawodów strzeleckich.