Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Malni

W środę 4 lutego 2015r. mieszkańcy Malni wybrali nowego sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej.

W zebraniu wiejskim uczestniczyły 43 osoby, posiadające czynne prawo wyborcze. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej zebrania została Ewa Wawrzynek, pozostali członkowie komisji: Justyna Reinert i Aneta Niestrój.

Sołtysem i Przewodniczącym Rady Sołeckiej została  Pani Barbara Herok, uzyskując 30 głosów „za”. Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób: Agnieszka Spallek (41 głosów), Krzysztof Reinert (40 głosów), Dorota Bieluta (38 głosów), Sabina Niewianda (38 głosów), Paweł Janusz (37 głosów), Małgorzata Kmiecik (35 głosów) i Emilia Półtorak (30 głosów).