Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Choruli

We wtorek 3 lutego 2015r. mieszkańcy Choruli wybrali sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej.

W zebraniu wiejskim uczestniczyły 34 osoby, posiadające czynne prawo wyborcze. Jednogłośnie sołtysem i Przewodniczącym Rady Sołeckiej została ponownie Pani Irena Kubiczek, uzyskując 34 głosy „za”.

Zebranie wiejskiej postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. Uczestnicy zebrania zgłosili 8 kandydatur. W wyniku tajnego głosowania, do Rady Sołeckiej wsi Chorula zostali wybrani: Sylwia Lyka (34 głosy), Violetta Hirsz (33 głosy), Urszula Mnich (33 głosy), Jadwiga Pogodzik (33 głosy), Helena Twardoń (32 głosy), Krzysztof Seget (31 głosów), Bertold Hirsz (30 głosów).