Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Górażdżach

Wybory_Gorazdze_1.jpegW poniedziałek 2 lutego 2015r. w Górażdżach odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego  wybrano nowego sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej wsi Górażdże.

W zebraniu wiejskim uczestniczyło 53 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze. Podczas wyborów 2 osoby opuściły zebranie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej zebrania został Jacek Kozubek, pozostali członkowie komisji: Marcin Ludwig i Elżbieta Nowak.

Zebranie wiejskie ustaliło liczbę członków Rady Sołeckiej na 5 osób. Nowymi członkami Rady Sołeckiej wsi Górażdże zostali: Piotr Wojtalla (50 głosów), Janusz Gurgul (50 głosów), Anna Wancke (50 głosów), Aneta Pollok (50 głosów), Kornelia Sowada (49 głosów). Sołtysem wsi i Przewodniczącym Rady Sołeckiej został Rafał Kubiczek, uzyskując 51 głosów „za” oraz 2 głosy „przeciw”.