Informacja o rozkładach jazdy

Odpowiadając na sygnały mieszkańców, Gmina Gogolin czyni starania, aby na przystankach były aktualne rozkłady jazdy.

Stosowne pisma w tej sprawie skierowano do przewoźników,  kontroli przystanków dokonał również pracownik Urzędu Miejskiego. Na początku grudnia wystosowano pisma do trzech przewoźników (LUZ, PKS, OPKS) obsługujących trasy na terenie gminy z prośbą o  zadbanie o rozkłady jazdy na przystankach. Warto dodać, że wszystkie przystanki są utrzymywane z środków budżetowych gminy, a ww. przewoźnicy korzystają z  nich nieodpłatnie.

Na pisma odpowiedziało jedynie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich Spółka Akcyjna, które  przesłało informację, iż rozkładów brakuje na przystankach przy drogach wojewódzkich 409 i 423, gdzie obowiązek ich umieszczania (w myśl zawartej umowy) leży po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedsiębiorstwo informuje również, że na mocy tejże umowy ponosi koszty każdorazowego rozwieszania rozkładów. Zapewnia jednak, że sprawdzi pozostałe przystanki na terenie gminy położone (przy trasach, które obsługuje) „na których za rozwieszenie rozkładów są odpowiedzialni nasi pracownicy…”.

W tej sytuacji Gmina Gogolin skierowała również pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, który z kolei poinformował, iż:

  • nie ponosi odpowiedzialności za utrzymywanie rozkładów w należytym stanie,
  • odpowiada jedynie za jednokrotne rozwieszenie rozkładów na administrowanych przystankach,
  • może powtórnie/wielokrotnie wieszać rozkłady, ale na zlecenie przewoźnika.

Jasne jest więc to, że przewoźnik za taką usługę musi zapłacić. Z drugiej jednak strony jest oczywiste, że to właśnie w interesie przewoźników jest informowanie potencjalnych pasażerów o swojej ofercie, co naturalnie przekłada się na ilość osób korzystających z usług.

Burmistrz Joachim Wojtala podjął działania mające na celu rozwiązanie zaistniałego problemu. Zwrócił się do przewoźników o dostarczenie rozkładów jazdy, które służby gminne umieszczą na przystankach. Informuje się jednocześnie mieszkańców, iż na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce Informacje dla mieszkańców umieszczono link do jednej z najbardziej popularnych wyszukiwarek połączeń autobusowych i kolejowych.