Rada Społeczna GOZ

Rada Społeczna działająca przy Gminnym Ośrodku Zdrowia spotkała się po raz pierwszy w nowym składzie. Członkowie Rady zaopiniowali pozytywnie plan finansowy placówki.  

Na mocy uchwały z dnia 30 grudnia 2014r., do Rady zostali powołani radni: Piotr Czok, Gizela Sapok, Franciszek Holeczek i Zbigniew Kawa. Wraz z burmistrzem Joachimem Wojtalą jako przewodniczącym, Rada stanowi pięcioosobowe gremium opiniująco – doradcze dla kierownika ośrodka, które w tym składzie  będzie pracować przez najbliższe cztery lata. Spotkanie odbyło się w dniu 19 stycznia br. z udziałem  dyrektora GOZ Andrzeja Mrowca, który przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania GOZ. Dyrektor przedstawił przede wszystkim plan finansowy, który został przez członków Rady zaopiniowany pozytywnie w formie uchwały. Omawiano także zamierzenia dotyczące poszerzenia usług świadczonych przez placówkę, jakości tychże usług i warunków w jakich usługi są świadczone.

Dyrektor Mrowiec przedstawił również informację o wyposażeniu zakupionym w IV kwartale ubiegłego roku. Warto dodać, że został doposażony gabinet poradni okulistycznej, kardiologicznej i rehabilitacji. Zakupiono m. in. bieżnię wraz z oprogramowaniem do prób wysiłkowych oraz wielofunkcyjny aparat Binoptometer, czyli profesjonalny aparat do badania wzroku, a zwłaszcza do testów widzenia z funkcją badania ostrości wzroku i opcjonalnie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie (12 programów diagnostycznych).