Razem znaczy lepiej - Wizytówka gospodarcza Gogolin-Jablunkov

Baner wizytówka.jpeg

Gmina Gogolin wraz z miastem Jablunkov zrealizowały projekt „Razem znaczy lepiej - Wizytówka gospodarcza Gogolin-Jablunkov”.

W ramach projektu odbyły się dwie konferencje gospodarcze.

W konferencji, która odbyła się 12 listopada br. w Gogolinie uczestniczyli przedstawiciele gminy Jablunkov: starosta Jiři Hamrozi, mistostarosta Stanisław Jakus, sekretarz Jan Nieslanik oraz grupa właścicieli firm i przedsiębiorców. Gminę Gogolin reprezentowali: burmistrz Joachim Wojtala, zastępca Krzysztof Długosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, koordynator projektu Robert Smiatek oraz grupa właścicieli firm i przedsiębiorców działających na terenie gminy. Jednym z najważniejszych punktów programu była premierowa prezentacja filmu Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov”. Wprowadzenia do filmu dokonał Krzysztof Długosz, który omówił również sprawy związane z działaniami gminy na rzecz rozwoju biznesu oraz planowane inwestycje ujęte w kluczowym dokumencie jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”. Film stanowi prezentację firm działających na terenie partnerskich gmin. W części poświęconej gminie Gogolin pokazano m. in. cementownię w Choruli, zakład wapienniczy Lhoist, zakład poligraficzny Sentrex, spółki Chespa, Gniotpol, ośrodek hydroterapii Sebastianeum Silesiacum, firmy działające na obszarze gastronomii i turystyki oraz wiele małych firm rodzinnych.

 

22 grudnia 2014r. w Jablunkovie odbyła się konferencja zamykająca projekt „Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov”. Podczas konferencji ustalono również plan współpracy partnerskiej w kolejnym okresie programowania. W spotkaniu udział wzięli m.in. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Starosta Jablunkova Jiři Hamrozi oraz byli starostowie Jablunkova: Petr Sagitarius i starosta Leosz Legierski. W spotkaniu uczestniczył również mistostarosta Jablunkva Stanisław Jakus, sekretarz Jan Nieslanik, przewodniczący gogolińskiej Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Arnold Joszko, koordynator projektu Robert Smiatek, pracownicy urzędu miejskiego w Jablunkovie oraz prezes organizacji pozarządowej prowadzącej działania w zakresie ochrony przyrody i edukacji, w ramach międzynarodowych projektów. Podczas spotkania podsumowano realizowany projekt oraz omówiono możliwości współpracy i propozycje wspólnych projektów w latach 2015-2020. Burmistrz Gogolina przekazał również wydane w ramach projektu filmy promocyjne stanowiące wizytówkę gospodarczą Gogolina i Jabłonkowa.

Wizytówka.jpeg