Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Odrowążu

We wtorek 27 stycznia 2015r. w Odrowążu odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego  wybrano nowego sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej wsi Odrowąż.

W zebraniu wiejskim w Odrowążu uczestniczyły 44 osoby, posiadające czynne prawo wyborcze. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej zebrania została Sylwia Suchanek, pozostali członkowie komisji: Kornelia Gabrielczyk i Irena Kilisz.

Nowymi członkami Rady Sołeckiej wsi Odrowąż zostali: Andrzej Musioł (43 głosy), Edeltrauda Bekiesz (42 głosy), Andrzej Suchanek (42 głosy), Jan Hońka (42 głosy), Ryszard Grela (41 głosów), Arnold Gabor (40 głosy) oraz Sabina Gajda (35 głosów). Sołtysem wsi i Przewodniczącym Rady Sołeckiej został ponownie Pan Rudolf Bekiesz. Na sołtysa oddano 43 ważne głosy, 1 głos był nieważny.