Otwarto Polsko – Słowackie Centrum Współpracy Transgranicznej

22 stycznia 2015r. w Łodygowicach odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy, polsko – słowacki projekt, który realizowali dwaj samorządowi partnerzy Gminy Gogolin: Łodygowice oraz Kysucké Nové Mesto. W ramach projektu pn. „Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko – słowackich centrów kultury”, w Łodygowicach zmodernizowany został zabytkowy zamek, a w Kysuckém Novém Mestie wyremontowano dom kultury.

Na uroczystą konferencję przybyli reprezentanci gmin oraz miast partnerskich Łodygowic i Kysuckého Nového Mesta, w tym m.in. czteroosobowa delegacja z Gminy Gogolin, na czele z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gogolinie Piotrem Czokiem. Dla gości przygotowano prezentację dotyczącą projektu, którego celem było stworzenie Polsko – Słowackiego Centrum Współpracy Transgranicznej, z siedzibą w zabytkowym zamku w Łodygowicach. Obiekt będzie wykorzystywany do tworzenia nowych obszarów współprac oraz transgranicznych struktur partnerskich w dziedzinie kultury i edukacji. Historyk Jacek Kachel przedstawił zebranym historię Łodygowickiego zamku, a konferencję zakończył koncert smyczkowy kwartetu Altra Volta. Wizyta gogolińskiej delegacji w Łodygowicach była okazją do omówienia z wójtem Łodygowic Andrzejem Piterą oraz primatorem Kysuckého Nového Mesta Jánem Hartelem możliwości realizacji nowych, wspólnych projektów i pozyskania na ten cel funduszy z Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.