Nagrodzeni Statuetką Karolinki w latach 2004-2010

2004

ks. Albert Glaeser

ks. Herman Piechota

 Johan Fickler

Zespół Folklorystyczny z Kamienia Śląskiego

2004.jpeg

 

2006

 Marta Wiora

Waltrauda Wicher

 Tadeusz Handerek

Manfred Makiolla

Hubert Zimerman i Synowie

2006.jpeg

 

2007

Daniela Brüll

 Elżbieta Klimas

Krystian Strzałek

 Jerzy Długosz

2007.jpeg

 

2008

 Elżbieta Grobarek

Orkiestra Dęta Górażdże Cement S.A.

 

2008 1.jpeg

 

2008.jpeg

 

2009

Ryszard Wilczyński

Franciszek Holeczek

dr Julian Kuklewski

ks. prof. Joachim Piecuch

Zespół  Folklorystyczny Szwarne Dziołchy

 

2009.jpeg

 

2010

Alfred Pola

Edeltrauta Krupop

Rozalia Czekała

ksiądz Prałat Gerhard Sobotta

Bank Spółdzielczy w Gogolinie

Chór Mieszany w Gogolinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu

 

2010.jpeg