Spotkanie PSORW

W poniedziałek, 19 stycznia 2015r. w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach odbył się zarząd Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, w którym uczestniczył również Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.

W czasie spotkania zadecydowano, iż najbliższe zgromadzenie walne odbędzie się w Gogolinie (45 burmistrzów z całej Polski). Ustalono również, że najważniejszym obecnie tematem jest budowanie pozytywnej marki obszarów wiejskich i przeprowadzenie certyfikacji najciekawszych wsi w kraju. W realizację tych dwóch działań zaangażowała się Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, która przeznaczy na ten cel środki finansowe. Podczas spotkania poruszono problem depopulacji i jej przyczyn; omówiono także zagadnienia dotyczące turystyki senioralnej i zapewnienia seniorom odpowiednich warunków turystyki weekendowej oraz tygodniowej.

psorw_2105.jpeg