Autostrada A4 Barka  Bizon Centrum Aktywacji Wiejskiej Kapliczka Raj dla wędkarza Odra Odrowąż Odrowąż z lotu ptaka Odrowąż z lotu ptaka Osp Odrowąż Pomnik poległych mieszkańców Śluza Odrowąż

WYBORY SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ 2015.

Zebranie w sprawie wyboru Sołtysa  i Rady Sołeckiej odbędzie się w dniu 27.01.2015 w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu o godz. 18:oo.

 

 

1513.gif.jpeg

 

W okresie od stycznia do marca 2015 roku we wszystkich sołectwach odbędą się wybory sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2015-2019. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz ,który także będzie obecny.. Termin zebrania nie powinien przypadać później niż 1 miesiąc po upływie kadencji. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa.
Prawo kandydowania przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania.
Zasady przeprowadzania wyborów określa statut sołectwa.
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wybiorą mieszkańcy Odrowąża

 

Pogoda
21 września
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,46 PLN
1 CHF = 4,14 PLN
1 USD = 3,76 PLN