Stawki i zwolnienia podatkowe na 2015 rok

strzalka.jpegPDFUchwała Nr LII_487_2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

strzalka.jpegPDFUchwała Nr LII_488_2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.pdf

strzalka.jpegPDFStawki podatku rolnego na 2015 rok.pdf

strzalka.jpegPDFStawka podatku leśnego na 2015 rok.pdf

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXX_319_2013 w sprawie opłaty targowej.pdf

Uchwała Nr XXX/319/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013r., w sprawie opłaty targowej

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_151_2011.pdf

Uchwała Nr XIII/151/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty od posiadania psów

 

 

Zwolnienia podatkowe

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_147_2011.pdf

Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XLVIII_448_2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf

Uchwała Nr XLVIII_448_2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXIV_261_2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf