Teren inwestycyjny I - Obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Teren inwestycyjny I KSSE www.png
Teren inwestycyjny I KSSE www2.png
Teren inwestycyjny I KSSE www3.png
 

LOKALIZACJA

Gogolin ul. Kamienna - teren w granicy miasta, bezpośrednio przy drodze powiatowej Nr 1831”O” Gogolin – Kamień Śląski

POWIERZCHNIA, PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Działka nr 259/11 – powierzchnia 2,09 ha

Działka nr 259/13 – powierzchnia 2,32 ha

Działka nr 259/15 – powierzchnia 1,12 ha

Działka nr 259/17 – powierzchnia 1,86 ha

1PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

WŁAŚCICIEL: 

Skarb Państwa, administrator Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

woda, energia elektryczna, kanalizacja, telefon – w granicy działek 

ODLEGŁOŚCI:

- autostrada A4 - 3 km

- droga krajowa Nr 45 Opole – Racibórz - 5,7 km

- droga wojewódzka Nr 423 Opole – Kędzierzyn – Koźle - 1,4 km

- droga wojewódzka Nr 409 Prudnik – Strzelce Op. – 2,2 km

- najbliższa stacja kolejowa - 2,4 km (Gogolin)

- port lotniczy - Katowice - 96 km, czas dojazdu ok. 90 min

- port lotniczy  - Wrocław - 115 km, czas dojazdu ok. 70 min

- najbliższy port rzeczny - 6 km (Chorula)

- najbliższy port morski - 470 km (Szczecin)

- najbliższe przejście graniczne - 45 km (Prudnik)

- najbliższe miasto wojewódzkie - 20 km (Opole)

KONTAKT:

Robert Smiatek - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji

Urząd Miejski w Gogolinie

tel. 77 40 76 824

e-mail: rs@gogolin.pl