Teren inwestycyjny I - Obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

gogolin_3_net.jpeg

 

LOKALIZACJA: Gogolin ul. Kamienna - teren w granicy miasta, bezpośrednio przy drodze powiatowej Nr 1831”O” Gogolin – Kamień Śląski

widok_1.jpeg

 

POWIERZCHNIA, PRZEZNACZENIE W PLANIE PRZESTRZENNYM:

  • Działki nr 259/3, 259/4 – powierzchnia 7,6 ha

(1PU) tereny działalności gospodarczej - tereny pod działalność produkcyjną i składową oraz usługi techniczne, transportowe, logistyczne i inne podobne

 

WŁAŚCICIEL: Skarb Państwa, administrator Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: woda, energia elektryczna, kanalizacja, telefon – w granicy działek 

ODLEGŁOŚCI:

- autostrada A4 - 2km

- droga krajowa Nr 45 Opole – Racibórz - 6 km

- droga wojewódzka Nr 423 Opole – Kędzierzyn – Koźle - 1,5 km

- droga wojewódzka Nr 409 Prudnik – Strzelce Op. – 1,5 km

- najbliższa stacja kolejowa - 1 km (Gogolin)

- port lotniczy - Katowice - 90 km, czas dojazdu ok. 90 min

- port lotniczy  - Wrocław - 100 km, czas dojazdu ok. 1 h

- najbliższy port rzeczny - 5 km (Chorula)

- najbliższy port morski - 470 km (Szczecin)

- najbliższe przejście graniczne - 45 km (Prudnik)

- najbliższe miasto wojewódzkie - 20 km (Opole)

 

KONTAKT:

Urząd Miejski w Gogolinie, Arnold Joszko -  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

tel. 77 40 76 839

e-mail:

widok_2.jpeg