Spotkania wigilijne

Członkowie Akademii Trzeciego Wieku spotkali się przy wigilijnym stole w restauracji Vertigo. Na spotkanie zaprosili dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Iwonę Cimek, burmistrza Joachima Wojtalę oraz księży: ks. Aleksandra Sydora i ks. Piotra Jędrasa.

Doroczne spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora miało miejsce w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. W spotkaniu uczestniczyło 150 osób.

Prawie 100 osób starszych, samotnych, podopiecznych Ośrodka Opieki Społecznej w Gogolinie świętowało wigilię w Gminnym Centrum Kultury. Podopieczni otrzymali również świąteczne paczki.

Jak co roku, z okazji świąt do Urzędu Miejskiego zostali zaproszeni emerytowani pracownicy samorządowi. 

W Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie animatorów kultury i sportu oraz seniorów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za całoroczną pracę.