Gmina Atrakcyjna Dla Inwestora

  

Gmina Gogolin została jednym z laureatów programu „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA” – realizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Programu, który to został objęty honorowym patronatem przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Krajową Izbę Gospodarczą. W programie z ramienia Gminy Gogolin uczestniczył Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Arnold Joszko. Pierwszy etap dla Gminy Gogolin zakończony został na początku grudnia ub. roku.

 

certyfikat 2.jpeg

…certyfikat dla Gminy Gogolin

 

W drugiej części programu gminy, które spełniły wszystkie wymagania formalne a więc przygotowały wymagane dokumenty – strategie promocji, broszury promocyjne i oferty inwestycyjne wybranych terenów zostały poddane audytom zewnętrznym. Z 44 gmin uczestniczących w programie 26 zgłosiło się do drugiego etapu, a tylko 16 uzyskały pozytywną opinię i możliwość udziału w audytach. Auduty przeprowadzone zostały na przełomie kwietnia i maja.

 

logo GADI 2.jpeg 

 

W Gogolinie audyt został przeprowadzony w dniu 27 kwietnia. Wynik audytu wypadł pozytywnie zarówno dla gminy (92 punkty zdobyte na 100 możliwych) jak i dla uczestnika programu GADI – Pana Arnolda Joszko –odpowiedzialnego za obsługę inwestorów (55 punktów zdobytych na 60 możliwych). 

 

certyfikat_AJ2.jpeg

…certyfikat „Menadżera ds. Inwestycji” dla Pana Arnolda Joszko.

 

W dniu 19 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wszystkie gminy, które zostały pozytywnie zweryfikowane otrzymały certyfikaty „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA". Jest to potwierdzenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, która osiągnie satysfakcjonujący wynik we wdrażaniu wyznaczonych standardów. Certyfikaty uprawniają do stosowania nazwy i logo programu w celach inwestycyjnych przez najbliższy rok a ich tereny będą także promowane przez Biuro Województwa Opolskiego w Brukseli, Warszawie i Frankfurcie.

Gmina Gogolin przez rok czasu może posługiwać się logo  „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA”, a P. Arnold Joszko - uczestnik programu  może posługiwać się tytułem menadżera ds. inwestycji.