Podziel się uśmiechem

Po raz dziesiąty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie, odbyło się spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży pod hasłem: „Podziel się uśmiechem”. W wydarzeniu, które odbyło się 11 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie, udział wzięło około 150 osób: podopieczni z Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leśnicy, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Krapkowicach, a także dzieci i młodzież z Gminy Gogolin.

Uroczystego otwarcia  dokonał  Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Atrakcje rozpoczęły się przedstawieniem  muzycznym przygotowanym  przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leśnicy, pod opieką pani Małgorzaty Lepich. Całość uświetniła przygrywająca "Wędrująca Kapela" pod kierunkiem pani Elżbiety Klimas. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano liczne gry i zabawy ruchowe, nad którymi czuwały panie: Mariola Jendrusch i Ewa Sadowska-Spranzel. Na uczestników zawodów czekały ciekawe nagrody w postaci pluszowych maskotek. Konferansjerem imprezy była pani Bernadeta Konieczna. Opiekę nad całością imprezy sprawowały panie Izabela Bieńczak i Koryna Konopna.

Dyrektor, grono pedagogiczne oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie dziękują wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji imprezy a szczególnie pani kierownik OPS w Gogolinie pani Izabeli Olczyk.