II Sesja Rady Miejskiej

Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji, która odbyła się w środę 10 grudnia, powołano oraz ustalono składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych, burmistrz Joachim Wojtala, zastępca burmistrza Krzysztof Długosz, skarbnik, sekretarz, radca prawny, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 29 października do 10 grudnia 2014r. Ponadto w związku z artykułami, które pojawiły się w lokalnych mediach, Burmistrz złożył oświadczenie, iż nie otrzymał żadnego zawiadomienia ani zaproszenia na I Sesję Rady Powiatu Krapkowickiego, stąd jego nieobecność na tym posiedzeniu Rady.

W następnej części obrad ustalono składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krystian Kubilas, Zastępcą Przewodniczącego Franciszek Holeczek. Członkowie Komisji Rewizyjnej to: Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Waltrauda Wicher, Adam Zelent.

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Planowania został Franciszek Holeczek, Zastępcą Przewodniczącego Krystian Kubilas. Członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania to: Józef Przybyła, Rudolf Bekiesz, Zbigniew Kawa, Waltrauda Wicher, Gerard Konieczko.

Przewodniczącym Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska został Bertold Hirsz, Zastępcą Przewodniczącego Józef Przybyła. Członkowie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska to: Norbert Broj, Leonard Lepich, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok.

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia została Waltrauda Wicher, Zastępcą Przewodniczącego Gizela Sapok. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia to: Aneta Pollok, Patryk Blania, Norbert Broj, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Rudolf Bekiesz.

Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji został Patryk Blania, Zastępcą Przewodniczącego Rudolf Bekiesz. Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji to: Franciszek Holeczek, Józef Przybyła, Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Leonard Lepich.

Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który pogratulował wszystkim nowo wybranym przewodniczącym oraz członkom komisji, a także podziękował radnym za wsparcie organizacji i udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym z Mikołajem, który odbył się 6 i 7 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Burmistrz podziękował również członkom Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” za organizację Odpustu u św. Barbary –  wydarzenia integrującego mieszkańców Kamionka oraz Gminy Gogolin z pensjonariuszami Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku.