Program Współpracy Transgranicznej

2 grudnia 2014r. w Opolu odbyło się spotkanie informacyjne na temat Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. W konferencji udział wzięli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Robert Smiatek- pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Celem spotkania było zaprezentowanie programu jednostkom samorządowym oraz przygotowanie ich do aktywnego udziału w naborach projektów. Pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Opolu przedstawili informacje na temat przebiegu prac nad Programem Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz o możliwości pozyskania środków w ramach wybranych czterech osi priorytetowych. Przedstawiony został także podział środków na priorytety wraz z alokacją na projekty strategiczne i flagowe. Druga część spotkania poświęcona była podsumowaniu doświadczeń z poprzedniego okresu programowania oraz wytycznym dotyczącym pozyskiwania środków w nowej perspektywie.

Euroregion_net.jpeg