Rada Sportu o konkursie

Członkowie Społecznej Rady Sportu pozytywnie zaopiniowali projekt nowego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy  z zakresu kultury fizycznej na 2015r. Podczas spotkania omówiono również bieżące sprawy związane z działalnością sportową.

Spotkanie w sprawie nowego projektu odbyło się 28 listopada 2014r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Po zapoznaniu się z projektem konkursu członkowie Rady zainicjowali dyskusję, m. in. na temat zmian w ofercie, w szczególności dotyczących kategorii zadań, które mogą być realizowane przez kluby, zgodnie z umową i ofertą. Zaproponowano też, aby zlikwidować ograniczenia kwotowe wydatków ponoszonych na zakup sprzętu sportowego dla sekcji młodzieżowych oraz otwarcie możliwości zakupu sprzętu dla kategorii seniorskiej. Rada nie przychyliła się jednak do tych postulatów.

W kolejnej części spotkania omówiono również problemy związane z wynajmem hal sportowych na zajęcia zimowe oraz finansowaniem gminnego sportu. Dziękując zebranym za konstruktywną dyskusję, przewodniczący Rady Krzysztof Boruta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie przed podziałem środków na realizację zadań przez kluby sportowe.

Rada Sportu_net.jpeg