Wysokie oceny strażaków

Zakończył się przegląd operacyjno - techniczny jednostek OSP z terenu gminy Gogolin. Jednostki zostały ocenione wysoko i należą do grupy najlepszych w powiecie.

Komisja wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach przeprowadziła przegląd w dniach 2 - 3 października br. Szczególny nacisk został położony na sprawy związane z bezpieczeństwem działań ratowników OSP. Komisja zwracała szczególną uwagę na badania lekarskie, wyszkolenie pożarnicze, legalizacja sprzętu oraz wyposażenie osobiste strażaków.

Jednostki z terenu gminy Gogolin zostały ocenione w dwóch kategoriach tj. w kategorii jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) do którego należą:  OSP Odrowąż, OSP Kamień Śląski i OSP Obrowiec oraz jednostek spoza KSRG, posiadających samochody średnie i ciężkie: OSP Górażdże, OSP Gogolin i OSP Zakrzów. Zauważyć należy, że jednostki wspomagające Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG)  nie odstają wyposażeniem i przygotowaniem od jednostek włączonych do systemu.

W zakresie operacyjnego zabezpieczenia gminy należy zwrócić uwagę na dużą ilość samochodów gaśniczych, dobre wyposażenie oraz bardzo dużą ilość przeszkolonych członków OSP. Uznanie budzi także bardzo duża dbałość o dokumentację oraz spełnienie wymogów formalnych w zakresie badań lekarskich, ubezpieczenia oraz przeszkolenia pożarniczego ratowników OSP. Jednostki z gminy Gogolin po raz kolejny udowodniły, że należą do najlepiej zorganizowanych jednostek w powiecie.

Najlepiej oceniona jednostką, zarówno w gminie Gogolin jak i w powiecie krapkowickim, jest OSP Odrowąż, która jest bardzo dobrze zorganizowana, przygotowana do prowadzenia samodzielnych działań gaśniczych oraz  ratownictwa technicznego, wodnego i medycznego. Stan remizy jest również bardzo dobry. Jednostka posiada dużą ilość strażaków uprawnionych do działań ratowniczych, posiadających bardzo dobre przeszkolenie pożarnicze. Zwraca uwagę duża ilość ratowników uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy. Na wyróżnienie zasługują również pozostałe gminne jednostki zajmujące czołowe lokaty w skali powiatowej.

Klasyfikacja jednostek OSP wg uzyskanych punktów podczas przeglądu operacyjno-technicznego w 2014 r. w kategorii jednostki OSP włączone do KSRG

(9 jednostek  w skali powiatu)

Miejsce na szczeblu powiatowym

Nazwa jednostki

Ilość punktów ujemnych

Ilość punktów dodatnich

1

OSP Odrowąż

0

120

6

OSP Obrowiec

6

50

8

OSP Kamień Śląski

30

67

 

Klasyfikacja jednostek OSP wg uzyskanych punktów podczas przeglądu operacyjno- technicznego w 2014 r. w kategorii jednostki OSP spoza KSRG posiadające samochody średnie i ciężkie.

(18 jednostek w skali powiatu)

Miejsce na szczeblu powiatowym

Nazwa jednostki

ilość punktów ujemnych

ilość punktów dodatnich

3

OSP Gogolin

2

75

9

OSP Górażdże

18

73

10

OSP Zakrzów

20

49