25 lat pomocy społecznej w Wolnej Polsce

Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk uczestniczyła w Warszawie w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego „25 lat pomocy społecznej w Wolnej Polsce”.

W uroczystościach, które odbyły się 21 listopada br. w Pałacu Prezydenckim uczestniczył Prezydent RP Bronisław Komorowski i Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka, oraz zaproszeni przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i organizacji pozarządowych z całej Polski. Po raz pierwszy obchody Dnia Pracownika Socjalnego miały tak doniosły charakter i odbyły się z udziałem Prezydenta RP, który złożył zebranym życzenia i gratulacje. Życzenia złożył również minister Kosiniak-Kamysz, który wskazał na wielkie znaczenie pracy socjalnej „…pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję  na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań” – podkreślił minister.

W trakcie uroczystości wielokrotnie wskazywano na wagę wydarzenia i jego historyczny charakter. „Rok 2014 jest szczególny dla pomocy społecznej, mija bowiem 25 lat od przygotowania ustawy […] o pomocy społecznej oraz wprowadzenia kluczowych zmian kompetencyjnych i systemowych w tym zakresie”.

Zaproszenie kierownika OPS na tak prestiżową uroczystość było związane z udziałem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie w kolejnej edycji konkursu pod patronatem Pary Prezydenckiej „Dobry klimat dla Rodziny”, doceniono tym samym wszystkie działania jednostki podejmowane na rzecz ludzi w trudnej sytuacji życiowej, seniorów oraz  działania wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i podnoszące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców.