Rada Miejska w Gogolinie w kadencji 2014 - 2018

Czok.jpeg

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr CZOK

Wybrany w okręgu nr 2 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Sapok.jpeg

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Gizela SAPOK

Wybrany w okręgu nr 4 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Bekiesz.jpeg

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Rudolf BEKIESZ

Wybrany w okręgu nr 14 Malnia, Odrowąż

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Rudolfa Bekiesza

Kubilas.jpeg

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krystian KUBILAS

Wybrany w okręgu nr 3 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Holeczek.jpeg

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

Franciszek HOLECZEK

Wybrany w okręgu nr 8 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Wicher.jpeg

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Waltrauda WICHER

Wybrana w okręgu nr 1 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Hirsz.jpeg

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Bertold HIRSZ

Wybrany w okręgu nr 13 Chorula

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Blania.jpeg

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Patryk BLANIA

Wybrany w okręgu nr 15 Obrowiec, Zakrzów Dąbrówka

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Lepich.jpeg

Radny Rady Miejskiej

Leonard LEPICH

Wybrany w okręgu nr 5 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Niezależni Razem dla Gogolina

Zelent.jpeg

Radny Rady Miejskiej

Adam ZELENT

Wybrany w okręgu nr 6 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Konieczko.jpeg

Radny Rady Miejskiej

Gerard KONIECZKO

Wybrany w okręgu nr 7 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Macieja Sonika

Kawa.jpeg

Radny Rady Miejskiej

Zbigniew KAWA

Wybrany w okręgu nr 9 Kamień Śl.

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Macieja Sonika

Broj.jpeg

Radny Rady Miejskiej

Norbert BROJ

Wybrany w okręgu nr 10 Kamień Śl.

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Przybyła.jpeg

Radny Rady Miejskiej

Józef PRZYBYŁA

Wybrany w okręgu nr 11 Kamionek

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Mniejszość Niemiecka

Pollok_A.jpeg

Radna Rady Miejskiej

Aneta POLLOK

Wybrana w okręgu nr 12 Górażdże

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Macieja Sonika