Spotkanie autorskie

W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr. hab. Andrzejem Hanichem, autorem książek historycznych i…kucharskich. Spotkanie połączono z obchodami 10 – lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej.

Podczas spotkania ksiądz A. Hanich promował swoją najnowszą publikację pt. „Smaki polskie i opolskie. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2500 wypróbowanych i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej”. Imponująca księga (936 stron), która ukazała się na rynku w bieżącym roku wzbudziła bardzo duże zainteresowanie mieszkańców gminy. Autor prezentując książkę opowiedział o okolicznościach jakie towarzyszyły postawaniu tej, i poprzedniej  książki pt. „Opolszczyzna w wielu smakach. Skarby dziedzictwa kulinarnego. 2200 wypróbowanych przepisów.” Zaznaczył, że książki są owocem szeroko zakrojonej akcji gromadzenia śląskich przepisów do której  włączyli się również mieszkańcy Australii i Ameryki Północnej! Autor wskazał też, że celem publikacji jest nie tylko popularyzacja kuchni śląskiej, ale również materialne wsparcie inwestycji jaką jest remont zabytkowego muru oporowego przy XVII wiecznym kościele parafialnym w Prószkowie, gdzie ks. Hanich jest proboszczem.

Warto dodać, iż ks. A. Hanich jest autorem bardzo ważnych publikacji poświęconym historii kościoła lokalnego. Najbardziej znane to: „Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-46” (2008r.) i „Martyrologia duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej” (2009r.),

***

Spotkanie autorskie  było również okazją do świętowania 10-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej. Prezes Judyta Boruta przedstawiła historię, cel działalności i dorobek stowarzyszenia. Podziękowała wszystkim wspierającym działalność organizacji, w szczególności: Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwonie Cimek, dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie Ewie Bury oraz pracownikom Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Okolicznościowe gratulacje złożył również burmistrz, wskazał przy tym na ważne cele stowarzyszenia, a szczególnie jego misję edukacyjną.

 

Prezes Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gogolińskiej

Z okazji 10 – lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej składam Pani Prezes i członkom Stowarzyszenia wyrazy uznania i serdeczne gratulacje. Działalność ludzi tworzących środowisko miłośników lokalnej historii i wspierających bieżące działania kulturotwórcze jest bezcenna.

Dziękuję serdecznie za odkrywanie promowanie bogactwa Ziemi Gogolińskiej, które jest przedmiotem naszej dumy.  Jestem wdzięczny za konsekwentne działania mające na celu kontynuację dorobku materialnego i duchowego pokoleń oraz za aktywne budowanie naszej lokalnej „teraźniejszości”.

Działalność Stowarzyszenia to także nieoceniona praca edukacyjna w środowisku szkolnym. Niechaj to zaangażowanie przynosi obfite plony, aby praca podjęta przez Stowarzyszenie znalazła kontynuatorów.

 

                                                                                                                          Burmistrz Gogolina

                                                                                                                             Joachim Wojtala