Konferencja gospodarcza

W ramach polsko – czeskiego projektu „Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov” w Gogolinie odbyła się konferencja promująca transgraniczną, partnerską współpracę gospodarczą. Podczas konferencji zaprezentowano także film będący wizytówką gospodarczą Gogolina i Jabłonkowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W konferencji, która odbyła się 12 listopada br. w Gogolinie uczestniczyli przedstawiciele gminy Jablunkov: starosta Jiři Hamrozi, mistostarosta Stanisław Jakus, sekretarz Jan Nieslanik oraz grupa właścicieli firm i przedsiębiorców. Gminę Gogolin reprezentowali: burmistrz Joachim Wojtala, zastępca Krzysztof Długosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, koordynator projektu Robert Smiatek oraz grupa właścicieli firm i przedsiębiorców działających na terenie gminy.

 

 

Burmistrz J. Wojtala witając zebranych wyraził nadzieję, że konferencja przyczyni się do ożywienia współpracy partnerskiej na obszarze biznesu. Jednym z najważniejszych punktów programu była premierowa prezentacja filmu Razem znaczy lepiej – wizytówka gospodarcza Gogolin – Jablunkov”. Wprowadzenia do filmu dokonał Krzysztof Długosz, który omówił również sprawy związane z działaniami gminy na rzecz rozwoju biznesu oraz planowane inwestycje ujęte w kluczowym dokumencie jakim jest „Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020”. Film stanowi prezentację firm działających na terenie partnerskich gmin. W części poświęconej gminie Gogolin pokazano m. in. cementownię w Choruli, zakład wapienniczy Lhoist, zakład poligraficzny Sentrex, spółki Chespa, Gniotpol, ośrodek hydroterapii Sebastianeum Silesiacum, firmy działające na obszarze gastronomii i turystyki oraz wiele małych firm rodzinnych. Film zostanie wyprodukowany w ilości 1000 szt.

Podczas konferencji przedstawiono również informację na temat prac związanych z powstaniem w Gogolinie „Opolskiego Ogrodu Botanicznego”. Architekt Mariusz Sługocki, twórca koncepcji architektonicznej głównego budynku służącego celom biurowym, badawczym i edukacyjnym, objaśnił główne założenia koncepcji.

Ważną częścią konferencji była dyskusja na podjęte tematy, w której głos zabrał również przedstawiciel Euroregionu „Pradziad”, który wskazał na aktywność gminy Gogolin, która jest jednym z największych beneficjentów Euroregionu. Wskazał również na wagę takich projektów jak realizowany z Czechami projekt gospodarczy. W ramach projektu planuje się również spotkanie w Jabłonkowie oraz wydanie informatora w ilości 2000 szt. zawierającego szerszą informację o firmach i instytucjach działających na terenie gmin: Jabłonków i Gogolin. Zarówno film, jak też informator zostaną wydane w czterech wersjach językowych: polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej.

Konferencja gospodarcza - baner.jpeg