Dworzec PKP już własnością Gminy Gogolin

Gmina Gogolin została właścicielem budynku dworca kolejowego wraz z placem dworcowym. Umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi podpisał 13 listopada 2014r. Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz.

Gmina Gogolin starała się o przejęcie dworca kolejowego ponad 2 lata. W styczniu 2014r. w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie z udziałem Wojewody Opolskiego Ryszardem Wilczyńskim, Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego Markiem Świetlikiem, Dyrektora Oddziału PKP S.A. Oddział Gospodarki Nieruchomościami we Wrocławiu Tadeuszem Szulcem oraz Dyrektora Regionalnego ds. Eksploatacji Nieruchomości i Utrzymania Dworców Bartoszem Mazurem, podczas którego zostały omówione m.in. zagadnienia związane z planami inwestycyjnymi na terenie dworca i placu dworcowego w Gogolinie. Przedstawiciele PKP wraz z Wicewojewodą Opolskim Antonim Jastrzębskim odwiedzili Gogolin, gdzie przeprowadzono wizję lokalną. Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza Gogolina przedstawili wtedy szczegóły planowanych przez gminę rozwiązań w zakresie komunikacji kolejowo – autobusowej.

przejęcie dworca 2.jpeg

Przy podpisaniu umowy notarialnej, którą zawarto we Wrocławiu 13 listopada 2014r., obecni byli: Monika Dłubak i Józef Muzyka z oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Polskich Kolei Państwowych oraz Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz i Jerzy Rej – kierownik referatu Gospodarki Mieniem Gminnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Nieruchomość, w skład której wchodzi m.in. działka o powierzchni 0,4878 ha, budynek dworca kolejowego oraz budynki gospodarcze i usługowe, została wyceniona na 967 785,00 zł. Gmina Gogolin przejęła ją jednak od spółki nieodpłatnie, na mocy ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

Na bazie przejętego budynku dworca kolejowego, w Gogolinie ma powstać tzw. centrum przesiadkowe dla pasażerów komunikacji kolejowej i autobusowej. W ramach projektu planuje się przebudowę i modernizację budynku oraz placu dworcowego wraz z tzw. małą architekturą. Powstanie stacja rowerowa oraz parking dla rowerów umożliwiający wygodną zamianę dowolnego środka transportu na rower oraz wypożyczalnia rowerów. Ponadto przebudowany zostanie układ drogowy w obrębie ulic: Plac Dworcowy – Strzelecka, zostanie również wdrożony elektroniczny system informacji pasażerskiej. Na miejscu obecnego przystanku autobusowego ulokowane zostaną dodatkowe parkingi przeznaczone między innymi dla osób chcących skorzystać z transportu kolejowego bądź autobusowego.