Święto Niepodległości w PSP nr 2 w Gogolinie

W ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, w piątek 7 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie odbyła się uroczysta akademia.  Program przygotowali uczniowie klasy VI b PSP nr 2 oraz klasy mundurowo – wojskowej Zespołu Szkół w Gogolinie.

Na uroczystości pojawili się m.in.: przedstawiciele i kombatanci na czele z Ryszardem Wieczorkiem z Zarządu Koła Terenowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gogolinie, aspirant sztabowy Jarosław Waligóra z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, kierownik Posterunku Policji w Gogolinie asp. sztab. Przemysław Dąbrowski, komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny, naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski, dyrektorzy placówek oświatowych oraz gminnych jednostek, a także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Wszyscy goście otrzymali biało-czerwone kotyliony, a uczniowie PSP nr 2 zaprezentowali bogaty repertuar najpopularniejszych wierszy oraz pieśni o tematyce niepodległościowej. Klasa mundurowo – wojskowa z ZS w Gogolinie wykonała pieśń I Brygady Legionów Polskich „My pierwsza brygada”, a na zakończenie wspólnie z dziećmi ze szkoły podstawowej utwór Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”.

Na zakończenie uroczystego apelu głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który podziękował uczniom oraz nauczycielom za przygotowanie inscenizacji: „Była to piękna lekcja historii, za którą serdecznie Wam dziękuję”.